Lees en oordeel zelf.

Bent u beniewd naar antwoord op onderstaande vragen?

Wat is kanker nou echt? Hoe ontstaat het? Wat is de oorzaak? Kan ik iets doen om te voorkomen dat ik het krijg? Is er een oplossing? Welke - wetenschappelijk onderbouwde - ALTERNATIEVE behandelmogelijkheden zijn er?

Welkom,

Zaterdagmorgen 18 augustus 2018, begon Maarten van der Weijden, oud Olympisch zwemkampioen en kanker-overlever, aan een legendarische tocht...

De 11 Steden Zwemtocht met als doel fondsenwerving voor Regulier Kankeronderzoek.

Jammer genoeg moest hij maandagmiddag 20 augustus stoppen - na 55 uur zwemmen en 163 kilometer - net voorbij Burdaard, 33 kilometer voor de finish, wat een prestatie!...

...163 kilometer zwemmen in 55 uur - ongelofelijk!

Hier is iemand die zijn talent inzet om mee te doen aan de strijd tegen kanker.

Dat spreekt mij aan en deze site is ooit ontstaan omdat ook ik mijn talent in wil zetten om iets te doen aan kanker.

En hoewel ik een groot liefhebber van zwemmen ben, ligt mijn talent niet daar.

Ik ben al blij als ik - met zwemvliezen EN snorkel - 3 km in 1 uur zwem...

...maar ik heb wel geleerd onderzoek te doen, en veel te lezen en dan het vele terug te brengen tot de eenvoudige kern...

...en dan zo schrijven over die eenvoudige kern dat gewone mensen snappen hoe het zit EN er ook iets mee kunnen.

En dat talent wil ik inzetten om Alternatief Kankeronderzoek in kaart te brengen om dat meer bekendheid te geven.

Als er een briefje van 100 EN een briefje van 5 euro op straat liggen, welk briefje pak je dan op?

Nou?...

Allebei toch?....

Laat alle miljarden die er over de jaren al in het Reguliere Kankeronderzoek zijn gestoken, het briefje van 100 zijn en het Alternatieve Kankeronderzoek het briefje van 5, dan zal ik altijd kiezen om het kleine briefje ook ECHT mee te laten doen.

Vandaar dat ik er over wil schrijven, om mijn steentje bij te dragen.

Kent u het verhaal van David die met zijn slinger en een klein steentje de reus Goliath versloeg?

Zou het niet schitterend zijn als die afschuwelijke reus van KANKER, verslagen kan worden door een klein steentje vanuit het Alternatieve 11 Steden Kankeronderzoek?

En de reus van KANKER is volgens het 11 Steden Kanker Onderzoek al in 1931 dodelijk geraakt door een Nobelprijswinnende Wetenschapper...

...daarover zult u op deze pagina lezen, maar u zult ook ontdekken...

...dat wat nu zo vaak ALTERNATIEF wordt genoemd, is begonnen als briljante ontdekkingen in de REGULIERE wetenschap, maar om eenvoudig verklaarbare psychologische en economische redenen is het REGULIERE onderzoek een andere richting ingeslagen...

maar ik loop op de zaken vooruit...

...laat ik uitleggen hoe mijn zoektocht naar een oplossing voor kanker is begonnen...

Mijn naam is Robert Feddes,

Dertig jaar geleden kreeg ik een boekje in handen met de titel: “Kanker kan genezen!”

…maar ik was jong en had geen kanker, dus het boekje werd gelezen en weggelegd en jarenlang dacht ik er niet aan….

...ik studeerde af als Rotterdamse Bedrijfseconoom en werd steeds drukker met mijn carriere...

...trouwde, kreeg 5 kinderen, reed meer dan 40.000 kilometer per jaar...

...en werd toen volledig stilgezet door problemen met mijn rug...

Ik bezocht artsen, fysiotherapeuten, manueel therapeuten, krakers, noem maar op.

Maar niemand kon mij vertellen waar mijn problemen vandaan kwamen...

...ik moest er maar mee leren leven, het waren a-specifieke rugklachten...

...a-specifiek, ofwel er was GEEN specifieke oorzaak aan te wijzen...

...en dat kon en wilde ik niet geloven, want...

Overal waar ik keek zag ik de WET VAN OORZAAK & GEVOLG...

...en dan zou mijn rugpijn iets zijn wat geen oorzaak had?...

Nee dus...

Ik ben op zoek gegaan - buiten de gebaande wegen - en heb ontdekt dat het veel simpeler was dan ik dacht...

...dat er wel degelijk duidelijk aantoonbare oorzaken waren voor mijn rugproblemen.

Toen ik de oorzaak eenmaal scherp had, begreep ik direct hoe ik mijn eigen problemen zelf had veroorzaakt...

...maar gelukkig wist ik daarmee ook wat ik er zelf aan kon doen - en MET SUCCES.

Ik heb sinds 2003 geen last meer van mijn rug, na er meer dan 20 jaar last van te hebben gehad...

En de rest is geschiedenis zoals ze zeggen...

Ik heb inmiddels 4 succesvolle zelfhelp boeken geschreven om anderen te helpen ook van hun rugproblemen af te komen.

...mijn boeken zijn vertaald in het Engels en Duits en worden in meer dan 93 landen door duizenden met succes gebruikt om ook hun rugklachten weer achter zich te laten…

Wat heeft dat met kanker te maken?...

...ALLES, want...

Dat kon ik niet geloven...

Er moest toch een logische reden zijn waarom kanker ontstaat?…

De WET van OORZAAK en GEVOLG zou niet opgaan voor KANKER?

Dat kan niet waar zijn!...

Ik beet me er als een pitbull in vast...

Ik ging eerst op zoek naar de oorzaak van kanker...

Maar in alles wat ik las over kanker vanuit Regulier Kankeronderzoek ontdekte ik keer op keer dat men niet goed weet wat nu echt de oorzaak is van kanker…

Ik las wel dat lichaamscellen op hol kunnen slaan en zich dan ongebreideld gaan vermenigvuldigen als kankercellen…

Maar waardoor cellen veranderen in kankercellen wist niemand met zekerheid te zeggen...

Ik zocht op websites van gerenommeerde kankerinstituten in binnen- en buitenland…

…en ontdekte tot mijn verbazing dat daar in feite ook gezegd wordt dat we niet echt goed weten waardoor kanker wordt veroorzaakt…

...men noemt wel allerlei factoren die mogelijk kanker zouden kunnen veroorzaken…

…maar hoe die factoren dan precies kanker veroorzaken, dat is dan weer onbekend…

…soms wordt het ook eerlijk neergeschreven door de reguliere medische wereld:

‘we weten niet echt wat kanker veroorzaakt….’

Was er dan helemaal niemand die de echte oorzaak van kanker wist?…

...en UITEINDELIJK, nadat ik talloze boeken en rapporten over kanker had doorgespit...

...kreeg ik een ORIGINEEL exemplaar van een onderzoeksrapport uit 1947 te pakken - geschreven door de man die de OORZAAK van KANKER onomstotelijk heeft aangetoond.

Het rapport was geschreven door Professor Dr. Otto Warburg...

Dr. Warburg ontving in 1931 de Nobelprijs voor Fysiologie - Geneeskunde, voor zijn onderzoek naar de rol van enzymen bij de celademhaling.

De celademhaling is onderdeel van de celstofwisseling...

Het woord fysiologie komt van de samenvoeging van 2 griekse woorden: PHYSIS = 'oorsprong of natuur' en LOGIA = 'studie van'; ofwel de studie van wat natuurlijk is of wat de oorsprong is.

"Fysiologie is de leer van de activiteiten in het lichaam van levende organismen. De fysiologie houdt zich bezig met de werking (functie) van de organen."
--https://www.menselijklichaam.nl/algemeen/fysiologie/

Fysiologie kent 11 zogenaamde orgaansystemen: huid, bloedsomloop, ademhaling, spieren, spijsvertering, reproductie, urine, hormonen, lymfestelsel, zenuwen en skelet.

In ieder van die orgaansystemen kan kanker ontstaan...

Dr.Warburg deed onderzoek op het gebied van wat alle 11 orgaansystemen met elkaar gemeen hebben, en dat is de celstofwisseling...

...ieder orgaansysteem van ons lichaam is namelijk afhankelijk van een gezonde celstofwisseling.

De celstofwisseling zorgt in feite voor de energievoorziening op celniveau, en die energievoorziening heeft bepaalde stoffen nodig om goed te werken.

En op dat niveau vond de doorbraak van Dr. Warburg plaats, waarvoor hij zijn Nobelprijs ontving.

Dr. Warburg ontdekte dat ÉÉN stof - op celniveau - CRUCIAAL is voor het al dan niet ontstaan van kanker.

Dit is wat Dr. Warburg zei over kanker:

Kanker heeft slechts
ÉÉN PRIMAIRE OORZAAK

Dr. Warburg gaf niet alleen de wetenschappelijke verklaring voor de OORZAAK van kanker, maar BEWEES zijn verklaring door in zijn laboratorium gezonde cellen - als op commando - te laten veranderen in kankercellen...

Een deur was opengegaan...

...ik vond de ene na de andere wetenschapper, die ieder vanuit hun eigen vakgebied aanvullende inzichten gaven.

Uiteindelijk kwam ik op in totaal 12 wetenschappers, geboren in 11 STEDEN...

En niet zomaar 12 wetenschappers...

Samen goed voor 14 Doctorstitels en 4 Nobelprijzen...

En het ging veel verder dan kanker alleen...

...ik kreeg zicht op tal van welvaartsziekten die - net als kanker - ook allemaal in de laatste 100 jaar dramatisch veel vaker voorkomen...

PUZZELSTUKKEN vielen 1 voor 1 dreunend op hun plek...

Ik ontdekte dat KANKER de meest wrange vrucht is van een boom vol met ziektes die allemaal te maken hebben met een celstofwisseling die in de knel is gekomen...

Het was alsof het licht aan ging...

Iedere volgende wetenschapper wierp meer licht op oorzaak en NATUURLIJKE oplossingen voor kanker...

Tal van vragen werden door die onderzoekers beantwoord..

Daardoor werd duidelijk welke rol kankerverwekkende stoffen spelen EN HOE...

...dat er natuurlijke middelen zijn die kankercellen doodmaken - zonder bijwerkingen...

...waarom die NATUURLIJKE kanker-opruimers ALLEEN niet genoeg zijn...

...welke stoffen in onze voeding ABSOLUUT NODIG zijn...

...welke dingen je in de supermarkt beter voorbij kunt lopen...

...hoe je moet omgaan met psycho-emotionele trauma's zodat je lichaam kracht heeft om te genezen...

...welke rol ADEMHALING speelt...

...hoe quantumfysica verklaart waarom zonlicht zo belangrijk is...

...hoe je je voedsel het best kunt klaarmaken...

...de gevaren van de landbouwindustrialisatie voor ons voedsel...

...hoe je jezelf zo goed mogelijk kunt beschermen tegen de effecten van lucht- bodem- en waterverontereiniging, maar ook tegen restanten van kunstmest, pesticiden en hormonen...

...welke rol kunstmatige geur- en smaakversterkers spelen...

...waar de psychologische weerstand vandaan komt tegen nieuwe dingen...

...dat er zwaarwegende economische belangen in het spel zijn...

Alle inzichten bij elkaar geven een kraakhelder OVERKOEPELEND inzicht in kanker, van oorzaak naar oplossing...

Van begrijpen waarom kanker epidemische vormen heeft aangenomen naar weten hoe de trend te keren...

Van inzicht in wat onze cellen te kort komen, tot hoe dit aan te vullen.

Het mooie is dat ieder van de wetenschappers ook meteen de richting voor de oplossing geeft.

En die oplossingen zijn makkelijker dan u denkt.

Over het werk van deze 12 briljante wetenschappers heb ik een Speciaal Rapport geschreven.

In dit Speciale Rapport zult u het verhaal van die 12 mensen ontdekken.

In eenvoudige taal zult u lezen over hun bijzondere bijdragen aan de mensheid door hun unieke ontdekkingen over kanker.

Begaafde wetenschappers, briljante mensen, tegengewerkte mensen, miskende mensen, vaak terzijde geschoven door HEERSENDE opinies.

Eerst dacht ik dat er mogelijk sprake was van samenzweringen, maar toen werd de nuchtere Rotterdamse bedijfseconoom in mij wakker...

De tegenwerking bleek voor een groot deel direct verklaarbaar vanuit een simpel menselijk - en psychologisch bekend - principe...

Er is zelfs een naam voor...

De in het Alternatieve 11 Steden Kankeronderzoek opgenomen wetenschappers en hun inzichten, hebben - vaak tot op de dag van vandaag - te maken met de Semmelweis Reflex vanuit HEERSENDE opinies.

Gelukkig zijn de ontdekte NATUURLIJKE oplossingen zo eenvoudig dat gewone mensen er zelf zonder afwachten mee aan de slag kunnen...

...U zult ontdekken dat het allemaal veel eenvoudiger is dan u denkt en dat U zelf maatregelen kunt nemen.

Maar als bedrijfseconoom heb ik natuurlijk ook gezien dat er een economische verklaring is voor de mindere aandacht voor NATUURLIJKE oplossingen voor kanker.

NATUURLIJKE NIET-PATENTEERBARE oplossingen voor kanker zijn namelijk financieel niet interessant voor leveranciers van reguliere behandelmethoden...

...maar dat mag toch geen reden zijn om werkende NATUURLIJKE oplossingen niet toe te passen?

De GROTE doorbraak bij kanker is mogelijk...

...als gewone mensen ZELF kiezen voor eenvoudige NATUURLIJKE oplossingen.

Maar dan moet u die NATUURLIJKE OORZAAK & oplossingen natuurlijk wel kennen...

Daarom heb ik voor u:

Kanker

Hoe U Voorkomt Dat U Het Krijgt!

Pakkend geschreven, heldere taal, uitnodigend om in 1 ruk uitgelezen te worden.

U zult in dit boek 12 unieke mensen en hun bijdragen aan de mensheid ontmoeten.

En u zult antwoord vinden op deze vragen:

Wat is kanker nou echt? Hoe ontstaat het? Wat is de oorzaak? Wat kan ik doen om kanker te voorkomen? Is er een oplossing? Welke - WETENSCHAPPELIJK ONDERBOUWDE onderbouwde - ALTERNATIEVE behandelmogelijkheden zijn er?

 1. Een kort en bondig overzicht van het Alternatieve 11 Steden Kankeronderzoek inclusief de OORZAAK van kanker en zicht op NATUURLIJKE oplossingen.
 2. Wetenschappelijke Inzichten van 12 Briljante wetenschappers waarmee u inzicht krijgt in het beste wat het OORZAAKGERICHTE Kankeronderzoek te bieden heeft.
 3. GEEN conspiracy theorie, maar een nuchtere benadering die gebaseerd is op pure wetenschap.

In dit e-boek (PDF) zult u ontdekken:

 • Wat de wetenschappelijk aangetoonde NUMMER 1 OORZAAK van kanker is;
 • Welke CRUCIALE stof uw cellen ABSOLUUT Niet te weinig van mogen krijgen;
 • Welke ONNATUURLIJKE stof aanwezig is in de celmembranen van mensen met kanker die de toevoer van de cruciale stof blokkeert;
 • Welke voedingsmiddelen bomvol zitten met deze ONNATUURLIJKE stof;
 • Welke 2 NATUURLIJKE stoffen ontbreken in het bloed van mensen met kanker EN hoe u zorgt dat Uw bloed deze stoffen wel bevat;
 • Welke rol ademhaling speelt in het ontstaan van kanker, maar ook in het beschermen tegen kanker;
 • Welke rol de zogenaamde kankerverwekkende stoffen spelen en hoe zij van invloed zijn op de celstofwisseling;
 • Hoe je jezelf het best kunt beschermen tegen tal van schadelijke stoffen;
 • Welk NATUURLIJK middel kankercellen vernietigt en uitzaaiingen tot stilstand brengt;
 • Welke artikelen u in de supermarkt vanaf nu BETER voorbij kunt lopen;
 • Hoe quantumfysica verklaart waarom zonlicht cruciaal is om gezond te blijven;
 • Welk soort voedsel het best is voor uw gezondheid en waarom;
 • Op welke manier voeding het best verbouwd kan worden zodat  onze cellen gevoed worden met wat nodig is voor de celstofwisseling om gezond te blijven;
 • Hoe de voedingsmiddelen- en landbouwindustrie levensgevaarlijke effecten kan hebben voor uw gezondheid;
 • Hoe u met psychologische en emotionele moeilijkheden het best om kunt gaan om uw lichaam meer geneeskracht te geven;
 • Dat de medische wereld een aantoonbaar slechte historie heeft van het omarmen van eenvoudige oplossingen;
 • Waarom de medische en farmaceutische industrie economisch moeite hebben met natuurlijke oplossingen;
 •  Dat er 100% NATUURLIJKE  mogelijkheden zijn die u EENVOUDIG ZELF kunt toepassen voor uw gezondheid.

Bestellen is EENVOUDIG

Klik nu op de button hieronder en u kunt het Speciale Rapport al over enkele minuten op uw computer hebben.

Inzicht in de OORZAAK van Kanker en een overzicht van NATUURLIJKE oplossingen die mogelijk zijn - allemaal wetenschappelijk onderbouwd.

Slechts € 37,-

Bestel vandaag nog & neem actie voor uw eigen gezondheid!

Beveiligde Site

Diverse Betaalmogelijkheden

Nog éénmaal, wat krijgt u met dit e-boek in handen?

 • Baanbrekende inzichten in de echte oorzaak van kanker, gebaseerd op Nobelprijswinnend onderzoek;
 • Inzicht in de geschiedenis van de medische wetenschap, waardoor u onmiddellijk begrijpt waarom de veiligste route is ZELF verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen gezondheid;
 • U zult ontdekken welke NATUURLIJKE acties u kunt nemen in uw dieet en leven waardoor u uw lichaam op celniveau helpt om u tegen kanker te verdedigen;
 • U zult de basis van een praktisch voedingsprogramma ontdekken wat ontwikkeld werd door een geniale wetenschapper die meerdere malen genomineerd werd voor de Nobelprijs;
 • Inzichten in de economische en politieke krachtenvelden rondom de landbouw-, voedings-, en farmaceutische industrie, die verklaren waarom het zo lastig is om natuurlijke oplossingen breed ingevoerd te krijgen;
 • Dat u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving, al eenvoudige keuzes en acties kunt nemen waarmee u de NATUURLIJKE verdediging van uw lichaam tegen kankercellen in werking stelt;
 • U zult ook nog leren welke stoffen u ABSOLUUT uit uw dagelijkse dieet moet schrappen om kanker de pas af te snijden;
 • Diverse 100% NATUURLIJKE manieren om uw lichaam op celniveau te wapenen tegen kanker.

Bestellen is Makkelijk

Slechts € 37,-

30 dagen NIET GOED GELD TERUG garantie

Beveiligde Site

Diverse Betaalmogelijkheden

100% Tevredenheids Garantie

Uw aankoop is gedekt door een tevredenheidsgarantie van 1 VOLLE MAAND, mocht u - om wat voor reden dan ook - niet tevreden zijn met uw aankoop dan is 1 email genoeg om uw geld tot op de laatste cent terug te krijgen.


P.S. Aarzel niet langer, download gerust het Speciale Rapport over het Alternatieve 11 Steden Kankeronderzoek.

Het Speciale Rapport is gedekt door een ONVOORWAARDELIJKE 30 dagen niet goed geld terug garantie.

Met uw aanschaf helpt u om verder onderzoek en het schrijven van vervolgboeken te bekostigen.

En als u wilt kunt u op de bestelpagina kiezen een extra donatie te doen - natuurlijk van harte welkom. U bekostigt daarmee verder onderzoek - IN MEER DETAIL - naar natuurlijke manieren van omgaan met kanker, en het schrijven van meer Speciale Rapporten.

JA, stuur mij vandaag nog het Speciale Rapport!


Bestellen zonder risico

Slechts 37,- Euro

30 dagen ONVOORWAARDELIJKE
NIET GOED GELD TERUG Garantie

Beveiligde Site

Diverse Betaalmogelijkheden